Animal

Animal / Łódź 1991
„Łódzki Ruch Neoawangardy 1972-92”, Pałac Grohmana, Łódź 1992, Wystawa zbiorowa.