Cyber Michał double exposure portrait 4

Cyber Michał double exposure portrait 4 / Zielona, Łódź 1989
Podwójnie naświetlony portret na papierze fotograficznym
Vintage print, odbitka autorska, nakład: 2