Jacek Jarosław Kurscy

Jacek Jarosław Kurscy / dla tygodnika Przekrój, Warszawa 2005
Unikalne ujęcia: bracia Kurscy razem na schodach redakcji Gazety Wyborczej.