Krzysztof Oliwa

Krzysztof Oliwa, NHL Player / Warszawa 2005