Michał Wiśniewski „Machina”

Michał Wiśniewski Machina / Warszawa
Michał Wiśniewski – Przekrój
Ich troje