Michał Zabłocki

Michał Zabłocki „Hałas” / Studio Szkoły Fotograficznej, Łódź 1987