Michał Zabłocki

Michał Zabłocki  / Studio Szkoły Fotograficznej, Łódź 1987