Michał Zabłocki

Michał Zabłocki / Studio Szkoły Fotograficznej, Łódź 1987