Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch

Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch / Machina Warszawa 2007