Cyber Michał double exposure portraits

Cyber Michał double exposure portraits: Michał Zabłocki   / Zielona, Łódź 1989
Podwójnie naświetlony portret na papierze fotograficznym
Vintage prints, odbitki autorskie.
Wystawa “W ruinach” / Łódzki Dom Kultury ul. Traugutta, 1992