Dr. Granat

Dr.Granat / Warszawa 2000
Jarosław Figura, Andrzej Jarmakowicz, Jarosław Furman, Piotr Sztajdel, Robert Dobrucki,  Jarosław Janiszewski