Lila i Marcel Zamenhoff

Lila i Marcel Zamenhoff  – Happy hippies / Sienkiewicza, Łódż 1994