Michał Wiśniewski Przekrój

Michał Wiśniewski / Przekrój, Warszawa
Michał Wiśniewski – Machina
Ich Troje