Archiwa tagu: Gallium Nitride

Ammono Crew

Ammono Crew: Robert Dwilinski [with the Gallium Nitride crystal] and Cofounders: Leszek Sierzputowski , Roman Doradzinski,  Jerzy Garcznski , The Gallium Nitride crystal