Zbigniew Wodecki with Mitch and Mitch

Zbigniew Wodecki with Mitch and Mitch / magazyn “Machina”, Warszawa 2008
Zbigniew Wodecki / Magazyn “Machina”