Zbigniew Wodecki

Zbigniew Wodecki, RiP 1950-2017 / Warszawa 2007
Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch