Kazimiera Szczuka

Kazimiera Szczuka / “Szkoła” – Pani 2008