Violetta Villas

Violetta Villas aka Czesława Maria Gospodarek de domo Cieślak RiP / Warszawa 2007
Ostatnia sesja dla magazynu „Machina”.
Last photo shoot for „Machina” magazine.