Violetta Villas

Violetta Villas aka Czesława Maria Gospodarek de domo Cieślak RiP / Warszawa 2007
Ostatnia sesja dla magazynu “Machina”.
Last photo shoot for “Machina” magazine.