Reni Jusis

Reni Jusis – “Polska młodzież nosi polską odzież” / magazyn Machina