Andrzej Chętko

Andrzej Chętko „B”
Zawrot Studio, Łódź 1994