Bałucka Lala

Bałucka Lala / Famuły Poznańskiego, Łódź 2001