Agnieszka Suchora

Agnieszka Suchora / Magazyn Pani, Warszawa 2008