Andrzej Grabowski

Andrzej Grabowski / magazyn Playboy, Warszawa 2010