Andrzej Smolik

Andrzej Smolik / magazyn Playboy, Warszawa 2006