Ich Troje

Ich Troje:
Justyna Majkowska, Michał Wiśniewski, Jacek Łągwa / dla dwutygodnika Viva, Czersk 2001 r.