Jan Oldakowski

Jan Oldakowski / MaleMen, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2013