Krzysztof Miller

Krzysztof Miller, RIP 1962 – 2016 / dla magazynu Playboy, Warszawa 2004