Krzysztof Oliwa

Krzysztof Oliwa, NHL Player / magazyn Playboy, Warszawa 2005