Michał Zabłocki

Michał Zabłocki “Hałas” / Studio Szkoły Fotograficznej, Łódź 1987