Hedone

Hedone: Robert Tuta, Maciej Werk, Łukasz Jędrzejczak / Zawrot Studio, Łódź 1994