Łukasz Turski

Łukasz Turski / magazyn MaleMen, Warszawa 2013