Marcel Zamenhoff

Marcel Zamenhoff / Kilińskiego 123 Squat, Łódź 1990