Michał Witkowski

Michał Witkowski / Machina Magazyn, Warszawa 2006