Włodzimierz Kinior Kiniorski

Włodzimierz Kinior Kiniorski, Plastic Bag / Łodż Nawrot 1992