Wojciech Fangor

Wojciech Fangor RiP 1922-2015
Błędów 2006