Michał Moloch

Michał Moloch / Zawrot Studio,  Łódź 1993
#PunkszmiastaŁodzi