Wojti Homomilitia

Wojti, Wojtek Krawczyk 1970-2021 RiP, Homomilitia / Zawrot Studio, Łódź 1993